Stavba roku Libereckého kraje - 13. ročník

Úvodní slovo

Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, vyhlašuje Liberecký kraj a partnerské organizace dne 23. února 2018  již 14. ročník veřejné soutěže STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2018. 

Partneři

Liberecký kraj

kraj-logo

Liberecký kraj , zejména resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, pod vedením Ing. Radky Loučkové Kotasové.

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

SPS

Svaz podnikatelů ve stavebnictví, zastoupený Regionálním stavebním sdružením Liberec

 

Technická univerzita Liberec

TUL

Technická univerzita Liberec, zejména fakulta architektury

 

Český svaz stavebních inženýrů

cssi

Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Liberec

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví

ckait

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, oblastní kancelář Liberec