Stavba roku Libereckého kraje - 13. ročník

Partneři soutěže

Výstava staveb provází stoletým výročím vzniku Československa

04.06.2018

Letošní oslavy stého výročí vzniku Československa mají mnoho podob. Historii architektury od roku 1918 do současnosti připomíná v Liberci výstava „Stavby století republiky 1918–2018 v Libereckém kraji“. Expozice je k vidění až do 24. června tohoto roku ve foyer obchodního centra Plaza v Liberci v jeho otvíracích hodinách. Záštitu nad akcí převzala radní Libereckého kraje Radka Loučková Kotasová.

„Záměrem bylo představit stavby našeho kraje, které vznikaly v uplynulém století, a tematicky rozšířit již tradiční a Libereckým krajem každoročně vyhlašovanou soutěž Stavba roku LK. Myslím, že se nám to podařilo,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování při slavnostní vernisáži poslední květnový čtvrtek. Vznikla výstava, která je zároveň námětem pro hlasování nejširší veřejnosti o nejvýznamnější stavbě století našeho regionu

„Nabízí se otázka, na základě čeho byl sestaven seznam představovaných staveb a kdo ho vytvářel? Spolu s kolegy z České komory autorizovaných inženýrů a techniků a nakladatelstvím FOIBOS BOOKS nám bylo ctí požádat řadu předních odborníků z řad architektury a stavitelství, ale též historiků či odborníků památkové péče o spolupráci,“ dodala radní. Vznikla tak odborná komise zastoupená: Mgr. Petrou Šternovou, z Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Liberci; prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomelem, proděkanem TUL; Ing. Roman Lennerem, autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce, předseda představenstva Valbek EU; Doc. Ing. arch. Pavel Halíkem, CSc., z Katedry dějin výtvarného umění a architektury a Ing. Jiří Technikem, z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.

Tato komise vybrala 50 staveb, které budou reprezentovány v publikaci „Stavby století Libereckého kraje“. Na jejím vydání se v této chvíli pracuje. Na výstavě je ke zhlédnutí 23 staveb Libereckého kraje doplněných o dalších 5 objektů z celé České republiky. Jeden z panelů je věnován například Obchodnímu domu Brouk + Babka Liberci, na dalších najdete jabloneckou vilu Friedricha Schmelovského či jabloneckou novou radnici. Výstava bude mimo jiné prezentovat Liberecký kraj na celorepublikové výstavě Stavby století republiky 1918–2018 ve výstavních síních pražského Mánesa od 15. září do 10. října 2018.

 

 

 

Lenka Klimentová       
odborný zaměstnanec vztahů k veřejnosti

Liberecký kraj