Stavba roku Libereckého kraje - 13. ročník

Partneři soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2018

05.10.2018

Výsledky soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2018 budou vyhlášeny v úterý 9. října

Slavnostní ocenění vítězů 14. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2018 proběhne v úterý 9. října v Oblastní galerii Liberec. Doprovodný program začne v 17:00 hodin, ceny se vítězům začnou předávat v 17:30 hodin. Tradiční a oblíbená soutěž nese i letos záštitu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

„Záměrem této populární soutěže je seznámení veřejnosti se současnými výsledky stavebních činností a architektonické tvorby v kraji,“ uvedla členka Rady Liberecké kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování Radka Loučková Kotasová.

V regionálním kole soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2018 je přihlášeno deset architektonických děl, z toho je šest staveb a čtyři studentská díla.

 

Do soutěže Stavba roku Libereckého kraje se přihlásily stavby, které soutěží o ceny v následujících kategoriích:

 

1) Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c., v kategorii bytových staveb a občanské vybavenosti:

Přihlášené stavby:

  1. Obnova parků v Turnově
  2. Bytový dům Staré Splavy (LakePark Residence)

 

2) Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c., v kategorii průmyslových a technologických, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb:

Přihlášené stavby:

  1. MVN Žantov I., MVN Žantov II.
  2. Cyklostezka Nový Bor – Svor.

 

3) Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c., v kategorii rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields:

Přihlášené stavby:

  1. Přístavba a stavební úpravy obřadní síně na Lesním hřbitově v Novém Boru
  2. Rekonstrukce budovy "E" na kancelářský objekt.

 

Z těchto šesti staveb vybere odborná porota vítěze hlavní ceny doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c.

 

4) Cena Junior:

Přihlášená studentská díla:

  1. Rekonstrukce průjezdu a sociálních zařízení (ZD Černousy) ) - Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
  2. Točené schodiště s prosklenou stěnou – Integrovaná střední škola Semily
  3. Zahradní domek s kotcem a boudou pro psa – Integrovaná střední škola Semily
  4. Štuková sanační fasáda – Integrovaná střední škola Semily

 

Dále bude vyhlášena Cena osobnost stavebnictví, která je navrhována profesními organizacemi, na základě zapojení veřejnosti prostřednictvím stránek www.stavbarokulibereckehokraje.cz též Cena sympatie občanů Libereckého kraje a Cena stavba století Libereckého kraje. V rámci programu budou rovněž oceněni úspěšní žáci středních škol a učilišť.